Niels Lauridsen Fog (1646 - 1710)

Fra AarhusWiki

Niels Lauridsen Fog (født 18. februar 1646, død 25. juni 1710) var rådmand i Aarhus i perioden 1695-1710 med udnævnelse 30. april 1695.

Niels Lauridsen Fog var søn af byfoged i Aarhus Laurids Rasmussen (-1659) og Maren Christensdatter.

Han tog borgerskab i Aarhus 27. januar 1676.

Niels Lauridsen Fog var gift to gange, første gang med Anne Jensdatter Vegerslev (født i 1653, død 20. oktober 1689), datter af rådmand i Aarhus Jens Christensen Vegerslev. Efter sin første hustrus død blev han gift anden gang i 1690 med Margrethe Henrichsdatter Friis (født i 1667, død 24. juli 1712), datter af præst i Vor Frue Kirke, Henrich Christensen Blichfeld og Karen Christensdatter Friis. Margrethe Henrichsensdatter Friis var enke efter borger i Aarhus Niels Nielsen Ibsen.

Niels Lauridsen Fog blev far til:

 • Maren Nielsdatter Fog (født i cirka 1672), gift med ejer af Vinderslevsgaard Hans Thomsen Strømberg
 • Karen Nielsdatter Fog (født i cirka 1676, død 1749), gift første gang med Jacob Nielsen Udsen og anden gang med Claus Frees Hornemann, begge købmænd i Aarhus
 • Laurids Nielsen Fog (født i cirka 1679, død 1710), præst i Ejby
 • Mette Nielsdatter Fog (født i cirka 1681), gift med købmand i Næstved Vilken Hornemann
 • Jens Nielsen Fog (født i cirka 1683), købmand i Aarhus
 • Jørgen Nielsen Fog (født i cirka 1686, død 1761), amtsskriver
 • Niels Nielsen Ibsen Fog (født i cirka 1692, død 1740), klokker ved Aarhus Domkirke
 • Anne Marie Nielsdatter Fog (født i cirka 1695, død 1762)
 • Anne Friis Nielsdatter Fog (født i 1701, død 1783), gift i 1735 med amtsforvalter i Roskilde Rasmus Fugl
 • Heinrich Christian Nielsen Wirsing (født i cirka 1706, død 1766)

Kilder og litteratur

 • H. Friis, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus 1941.
 • P.T.5.R.6/163,164,8.R.5/164,240,6/266 - A.S.A.1933/175,1935/79 87 - Hoffmeyer I/335,381,382,II/8 - Legater og milde Stiftelser 4/12 - Berg 46 - Hertel II/167 - F.E. Hundrup: "Lærerstanden ved den lærde Skole i Køge" 9 - Ehrencron-Müller: "Forfatter Lex." 3/81.