Hans Jensen Winther (1648-1726)

Fra AarhusWiki

Hans Jensen Winther (født 31. marts 1648, død 18. januar 1726 i Aarhus, begravet i Aarhus Vor Frue Kirke med epitafium), var købmand fra 21. april 1681, Overformynder 1683, Værge for Vor Frue Kirke, udnævnt til rådmand 16. juli 1697, Borgmester i Aarhus i perioden 1701-1726, udnævnt 19. november 1701.

Privatliv

Hans Jensen Winther var søn af rådmand Jens Sørensen Winther og Mette Rasmusdatter Thestrup; han tog Borgerskab i Aarhus som købmand 21. april 1681. Hans indgik ægteskab tre gange. Han giftede sig første gang i 1679 med Anne Nielsdatter Friis (født cirka 1665, død 1684, 19 år gammel), Skifte 4. januar 1684, Datter af Præst i Skorup, Niels Christensen Friis og Ingeborg Nielsdatter Ferslew; gift anden gang i 1684 med Maren Michelsdatter Malling (født cirka 1667, død 22. april 1692, 25 år gammel), Datter af Borgmester Michel Michelsen Malling.; gift tredje gang i 1696 med Ingeborg Jensdatter Spliid (født cirka 1647, død 1724, 77 år gammel), Datter af Jens Spliid i Randers og Karen Christensdatter Ibsen; hun havde tidligere været gift med rådmand i Randers Rudolf Rosse.

Børn: Mette Hansdatter Winther (født 1681), gift med Peder Wedege, Præst i Glenstrup. Karen Hansdatter Winther (født 1681), gift med Arent Johansen Althalt (1673-1745), købmand i Aarhus. Anne Hansdatter Winther (født 1684 Michel Hansen Winther (født 1686, død 1739), Brygger i København, Studiosus. Jens Hansen Winther (født 1686, død cirka 1723), Studiosus, gift 5. oktober 1718 med Karen Jensdatter Friis.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer I/384,393,467,513,II/14,123,176 - Berg 42 - A.S.A. 1934/40,1936/88,1937/85 - Den Wintherske Slægtsbog - A.g.T.I/400,414 - P.T.5.R.6/164