Ove Skytte

Fra AarhusWiki

Ove Skytte nævnes som rådmand i Aarhus i 1541.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer: P.N.