Christian Emil Buch-Jensen (1895- )

Fra AarhusWiki

Christian Emil Buch-Jensen (født 22. april 1895 i Kolding), var Toldinspektør i Aarhus omkring 1937, tillige Køæbenhavn 1931. Christian var uddannet cand. jur., og arbejdede desuden som Sekretær i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter 1920 og Fuldmægtig 1931.

Privatliv

Christian Emil Buch-Jensen blev student i Odense i 1914.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Haandbog for Toldetaten 1938