Christian Peter Olsen (1784-1852)

Fra AarhusWiki

Christian Peter Olsen (født 17. april 1784, død 26. februar 1852) var konstitueret rådmand i Aarhus i perioden 1821-1824.

Han blev uddannet jurist, exam. jur. 1808 og var fra 1811 fuldmægtig hos byfogeden i Hobro. Han blev herefter prøveprokurator i Randers Amt i 1812 og i Aarhus Amt i 1813, prokurator i Aarhus og Viborg Stifter i 1814, politiassistent i Aarhus 1814, tillige konstitueret rådmand i 1821-1824, by- og rådstueskriver i Faaborg samt herredsskriver i Salling Herred i 1824 og kancelliråd i 1826.

Privatliv

Christian Peter Olsen blev født 17. april 1784 i København som søn af arbejdsmand Ole Pedersen og Karen Christiansdatter.

Christian Peter Olsen blev gift 3. juni 1816 i Gosmer med Margrethe Petersen (1787-1851), datter af præst Peter Petersen og Ane Sophie Hartmann.

Litteratur og kilder

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941.
  • Hjorth-Nielsen: "Danske Prokuratorer"