Christian Peter Olsen (1784-1852)

Fra AarhusWiki

Christian Peter Olsen, født 17. april 1784, død 26. februar 1852, var konstitueret rådmand i Aarhus i perioden 1821-1824. Han er uddannet jurist, exam. jur. 1808 og var fra 1811 Fuldmægtig hos Byfogeden i Hobro, Prøveprokurator i Randers Amt 1812, i Aarhus Amt 1813, Prokurator i Aarhus og Viboprg Stifter 1814, Politiassistent i Aarhus 1814, tillige konstitueret Raadmand 1821-1824, By- og Raadstueskriver i Faaborg samt Herredsskriver i Salling Herred 1824, og Kancelliraad 1826.

Privatliv

Christian Peter Olsen blev født 17. april 1784 i København, søn af Arbejdsmand Ole Pedersen og Karen Christiansdatter. Christian Peter Olsen blev gift 3. juni 1816 i Gosmer med Margrethe Petersen, død 1. november 1851, døbt 1. august 1787 i Ørting, Datter af Præst Peter Petersen og Ane Sophie Hartmann.

Litteratur og kilder

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941.
  • Hjorth-Nielsen: "Danske Prokuratorer"