Hans Pedersen Flensborg (1603-1650)

Fra AarhusWiki

Hans Pedersen Flensborg (1603-1650), født 1603 i Flensborg, død i Aarhus og begravet 19. august 1650 i Vor Frue Kirke, var rådmand i Aarhus i perioden 1636-1648 og borgmester i 1646 og 1649-1650.

Hans var desuden slotsskriver i Skanderborg.

Privatliv

Hans Pedersen Flensborg tog borgerskab i Aarhus som købmand 22. december 1636.

I 1636 blev han gift med Kirstine Lauridsdatter Bording (1621-1662), født 2. februar 1621 i Kristrup ved Randers, død 31. juli 1662, datter af Præst i Kristrup senere ved Vor Frue Kirke i Aarhus, Laurids Nielsen Bording. Hun blev gift anden gang med læge i Aarhus, Dr. Peder Hermansen Hegerfeld.

Sammen med sin hustru fik Hans Pedersen Flensborg børnene Peder Hansen og Mette Hansdatter.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer I/317 - Berg 44 - A.S.A.1936/84 - Hoffmeyer: P.N. - A.g.T.I/398