Poul Reinhardt Kramer ( - 1682)

Fra AarhusWiki

Poul Reinhardt Kramer (død september 1682) var kongelig postmester i Aarhus i perioden 1672-1675, tillige bartskær.

Privatliv

Poul Reinhardt Kramer tog Borgerskab i Aarhus 12. februar 1652 men opsagde det 26. april 1660. Da han alligevel ønskede at beholde borgerskabet, måtte han i 1662 gøre Afbigt. Poul var gift to gange. Navnet på hans første kone kendes ikke. Anden gang han blev gift var i 1674 med Anne Michelsdatter Qvottrup (født 13. januar 1652 i Aarhus, død 19. februar 1696), Datter af Købmand Michel Christensen Qvottrup og Karen Jensdatter. Børn: Dorthe Poulsdatter Kramer (død 1682), gift første gang med Gotfred Bøhm, anden gang med Jens Hansen, begge organister ved Vor Frue Kirke. Michel Poulsen Kramer (født cirka 1677), Guldsmed i Aarhus. Karen Poulsdatter Kramer (født cirka 1676).

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • A.S.A.1936/97 - Huberts II/330 - P.T.R.6/174 - Hoffmeyer:P.N. Ingerslev I/557