Peder Thyrrisen Bøggild (1709-1791)

Fra AarhusWiki

Peder Thyrrisen Bøggild var købmand, senere kæmner farver og kommerceråd i Aarhus i 1700-tallet.

Født 12. september 1709 i Ans Kro, død 29. september 1791 i Aarhus.

Søn af kromand Thyrri Jensen Bøggild (-1729) og hustru Margrethe Jensdatter (-1737). Han var bror til Daniel Thyrrisen Bøggild (1723-1788), som havde en gård på Vestergade 48.

Gift 25. oktober 1740 med Anne Marie Thøgersdatter Kjersgaard (1719-1791), datter af rådmand i Aarhus, Thøger Clemmensen Kjersgaard (1666-1744) og hustru Maren Olufsdatter Kryssing. Sammen med sin hustru fik Peder Thyrrisen Bøggild blandt andet sønnen Jens Bøggild (1759-1812). Gennem ham er Peder Thyrrisen Bøggild forfader til billedhuggeren Mogens Bøggild (1901-1987), der har lavet Grisebrønden foran Aarhus Rådhus.

Peder Thyrrisen Bøggild tog borgerskab i Aarhus 18. december 1741 som købmand. I 1750 blev han kæmner, of i 1788 fik han bevilling som farver. Senere fik han også titel af kommerceråd.

Peder Thyrrisen Bøggild og hans hustru døde begge med kun to ugers mellemrum, hhv. den 20. september 1791 og den 3. oktober 1791. De blev begravet samme dag, den 19. oktober 1791, ved Vor Frue Kirke. Her findes en mindetavle over dem.

Litteratur og kilder