Christen Jensen ( - 1666)

Fra AarhusWiki

Christen Jensen (død 1666 i Aarhus, begravet 3. december samme år i Vor Frue Kirke), var rådmand i Aarhus i 1654 og Borgmester samme sted i perioden 1659-1666. Christen startede sit virke som Ridefoged i Kalø Len, tillige Hospitalsforstander i perioden 1661-1666.

Privatliv

Christen Jensen tog Borgerskab i Aarhus 25. februar 1653 og blev gift første gang i cirka 1647 med Anna Sørensdatter, enke efter Skriver på Aarhusgaard, Hans Deuster; gift anden gang med Gjertrud Nielsdatter Lyngbye (født cirka1617, død 20. juli 1697 i Horsens), Datter af Præst i Lyngby-A., Niels Sørensen Nykirk. Hun var gift første gang med Jacob Jensen Wedel, Ridefoged i Skanderborg (død 1661), og blev gift tredje gang med Niels Nielsen Krog, Rektor i Aarhus.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Huberts II/191 - Hoffmeyer I/417 - A.S.A.1935/65,1937/100 - Legater og mide Stiftelser 4/19 - P.T.1918/165 - Hoffmeyer: P.N. Jy.S.2.R.2/379 - Qvistgaard: "Præstehustruer" - A.g.T.I/399