Christen Jensen ( - 1666)

Fra AarhusWiki

Christen Jensen (død 1666 i Aarhus, begravet 3. december samme år i Vor Frue Kirke) var rådmand i Aarhus i 1654, borgmester samme sted i 1659-1666 samt hospitalsforstander i 1661-1666.

Christen Jensen startede sit virke som ridefoged i Kalø Len .

Privatliv

Christen Jensen tog borgerskab i Aarhus 25. februar 1653 og blev gift første gang i ca. 1647 med Anna Sørensdatter, enke efter skriver på Aarhusgaard Hans Deuster.

Christen Jensen blev gift anden gang med Gjertrud Nielsdatter Lyngbye (født ca. 1617, død 20. juli 1697 i Horsens), datter af præst i Lyngby-A. Niels Sørensen Nykirk. Det var også Gjertrud Nielsdatter Lyngbyes andet ægteskab, eftersom hun før havde været gift med Jacob Jensen Wedel, ridefoged i Skanderborg (død 1661). Hun blev gift tredje gang med rektor i Aarhus Niels Nielsen Krog.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Huberts II/191 - Hoffmeyer I/417 - A.S.A.1935/65,1937/100 - Legater og mide Stiftelser 4/19 - P.T.1918/165 - Hoffmeyer: P.N. Jy.S.2.R.2/379 - Qvistgaard: "Præstehustruer" - A.g.T.I/399