Christian Julius Skat Hoffmeyer (1891-1979)

Fra AarhusWiki
Biskop ved Aarhus Domkirke, Skat Hoffmeyer, går mellem to netop ordinerede præster. Fotograf Børge Andre Venge, 1958, Aarhus Stadsarkiv.

Christian Julius Skat Hoffmeyer var teolog og biskop over Aarhus Stift i perioden 1940-1961.

Født 7. december 1891 i Kauslunde ved Odense, død 31. august 1979 i Hillerød, begravet i Rårup, Vejle.

Søn af stiftsprovst Henrik Hoffmeyer (1865-1924) og hustru Kirsten Inge Hansen.

Gift i 1919 med Aase Thejl (1898-1992).

Christian Julius Skat Hoffmeyer blev uddannet cand.theol. i 1915, hvorefter han fortsatte sine studier i Göttingen og blev dr.theol. i 1918. Efterfølgende kom kan hjem til Danmark og blev sognepræst i Rårup, og fra 1931 til 1940 blev han stiftsprovst. Det førte til, at han til sidst blev biskop over Aarhus Stift fra 1940 til udgangen af 1961.

Fra 1932 til 1938 ledede han teologiundervisningen ved Aarhus Universitet, og han var medlem af Universitetssamvirkets bestyrelse.

Skat Hoffmeyer var desuden inddraget i kirkeøkumenisk arbejde og optrådte ofte som forelæser og prædikant i USA og Canada. Han deltog i Kirkernes Verdensråds stiftende møde i Amsterdam i 1948 og ledede i 1956 en kirkedelegation i Rumænien og Bulgarien.

Efter Besættelsens afslutning blev Hoffmeyer involveret i en sag omkring antisemitisme, som skyldtes et foredrag afholdt i Randers, hvor biskoppen udtalte sig kritisk om jøder. 11 præster under lederskab af Knud Ejler Løgstrup (1905-1981) klagede over hans holdninger. Sagen blev dog droppet på opfordring af blandt andre kong Christian 10.

Skat Hoffmeyer var ivrig sommerfuglesamler, skrev afhandlinger om flora og fauna og udgav flere bøger om sommerfugle. Han var medlem af bestyrelsen for Naturhistorisk Museum fra 1928 til 1968.

Han modtog ærestitlen Kommandør af Dannebrogsordenen af 1. grad.

Se også

Litteratur og kilder

  • Dansk Biografisk Leksikon
  • Ib Gejl (red.): Århus. Byens Borgere. 1165-2000. 2000