Andreas Thranum (1872-1942)

Fra AarhusWiki

Andreas Thranum (født 26. marts 1872 i Viborg - død 15. juli 1942 i Aarhus), var Overkontrollør i Aarhus i 1916 [1]

Søn af købmand Clemen Poulsen Thranum og hustru Marie Kirstine Dige. Gift med Anna Sofie Hansen.

Løjtnant. Fuldmægtig i Viborg, medhjælper samme sted 1894. Assistent i Frederikshavn 1898, i København 1899. Toldkontrollør i Aarhus 1916, overtoldkontrollør samme sted fra 1935.

I bestyrelsen for Foreningen af Toldembedsmænd og Handel og Kontoristforeningen i Aarhus.

Far til fotograf Andreas Thranum (fotograf)

Noter

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Haandbog for Toldetaten 1938
  • Kirkebog Aarhus Vor Frue