Karl Doris Massmann Greve Trampe (1842-1914)

Fra AarhusWiki

Karl Doris Massmann Greve Trampe (født 25. maj 1842 i Helsingør, død 6. juli 1914), var Toldkasserer i Aarhus i perioden 1901-1914. Karl Doris dimmiterede som student i 1864, blev cand. polit i 1870, og arbejdede som Toldfuldmægtig i Ribe 1870, konstitueret Toldassistent i Randers 1872, Toldassistent i 1873 i Nykøbing-Falster 1877 og Toldforvalter i Nakskov 1890.

Privatliv

Karl Doris Massmann Greve Trampe var Søn af Stiftamtmand Jørgen Ditlev Greve Trampe og Christiane Adolfine Siersted, og blev gift 11. november 1873 med Gunhilda Marie Elisabeth Arntz (født 23. maj 1847 i Hillerød, død 6. marts 1912).

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Juridisk Stat 1881 - Haandbog for Toldetaten 1914,1917 - Kgl. danske Ridderordener