Carl Thomsen (1839-1909)

Fra AarhusWiki

Carl Thomsen (født 22. august 1839, død 18. juli 1909), var Hospitalsforstander i Aarhus i perioden 1873-1909). Carl blev uddannet exam. jur. i 1860, Amanuensis hos Biskoppen og Stiftskasseren i Aarhus i perioden 1860-1873, tillige Sagfører i 1875 og Justitsraad.

Privatliv

Carl Thomsen var gift med Anina Hansen (født 30. oktober 1847, død 8. juni 1930).

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Aarhuus Stiftstidende 1909 Nr.212, 1930 Nr.157 - Richter: "EXAM. JUR. 1824-1894