Andreas Ditlev Wilhelm Truelsen

Fra AarhusWiki

Andreas Ditlev Wilhelm Truelsen, var konstitueret Over-Toldbetjent i Aarhus i perioden 1844-1859 tillige Kammerraad, siden 1845 Toldkontrollør, i København i 1859, samt uddannet exam. jur.

Privatliv

Andreas Ditlev Wilhelm Truelsen ar gift med Elisabeth Marie Bruun (født cirka 1813, død 21. oktober 1860, 47 år gammel).

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Juridisk Stat 1857 - Hof- og Statskalenderen - Richter: "100 Aars Dødsfald"