Henning Niels Høirup (1909-1995)

Fra AarhusWiki
Gejstlige til genindvielse af Sabro Kirke efter restauration. Forrest til venstre går biskop Henning Niels Høirup. Fotograf Jørn Timm, 1967, Aarhus Stadsarkiv.

Henning Niels Høirup var forfatter, teolog og biskop over Aarhus Stift i 1963-1979.

Født 10. april 1909 i Holbæk, død 21. august 1995 i Nyborg

Søn af statsskoleinspektør Johannes Kristian Nielsen Høirup (1877-1958) og hustru Martha Charlotte Aaderup.

Gift første gang i 1934 med Gerda Schroll (1913-1974).
Gift anden gang i 1976 med Gerda Nordby.

Blev cand. theol. i 1934 og dr. theol. i 1949. Var fra 1934 til 1938 præst i Nyborg statsfængsel, og herefter sognepræst i Balslev-Ejby til 1951. Var fra 1951 til 1963 sognepræst og domprovst i Viborg, og fra 1963 til 1979 biskop i Aarhus.

Han blev den sidste biskop der residerede i den gamle bispegård i Fredensgade. Den blev fraflyttet i 1966 til fordel for den nye bispegård i Fuglesangs Allé.

Henning Høirup havde mange faglige tillidshverv og bestyrelsesposter i kirkelige, historiske og kulturelle virksomheder blandt andet medstifter af og formand for Grundvig-Selskabet af 1947, bestyrelsesmedlem i Det Danske Bibelselskab, Selskabet for Kirkelig Kunst og formand for Pastoralseminariets direktion.

Han var historisk interesseret og med i lokalhistoriske foreninger i Viborg og Aarhus. Han var tillige redaktør og udgiver af en lange række bøger og skrifter.

Se også

Litteratur og kilder

  • Dansk Biografisk Leksikon
  • Kraks Blå Bog 1992
  • Ib Gejl (red.): Århus, Byens Borgere 1165-2000.2000