Jens Rasmussen Laasbye

Fra AarhusWiki

Jens Rasmussen Laasbye (født cirka 1632 i Laasby, død i Aarhus 10. april 1695), var Borgmester i Aarhus i perioden 1678-1695, tillige købmand fra 10. december 1663. Jens blev udnævnt til Borgmester 14. januar 1679 og til første Borgmester 13. december i 1682, og arbejdede desuden som kirkeværge for Vor Frue Kirke.

Privatliv

Jens Rasmussen Laasbye tog Borgerskab i Aarhus 10. december 1663 og var gift med Maren Jensdatter Winther (26. marts 1647, død 1712), der var datter af rådmand Jens Sørensen Winther og Mette Rasmusdatter Thestrup.

Børn: Søren Jensen Laasbye (født 1666), Faktor i Amsterdam, Rasmus Jensen Laasbye (født 1667), Købmand i Kristianssand. Jens Jensen Laasbye (født 1669), Præst i Høje Tasstrup. Anne Jensdatter Laasbye (født 1672), gift med Erik Christensen, Raadmand i Kalundborg. Mette Jensdatter Laasbye (født 1676), gift med Peder Nielsen Mollerup til Vestervig). Anne Jensdatter Laasbye (født 1677), gift første gang med Jørgen Pedersen, Tolder i Aarhus, gift anden gang med Forpagter Weghorst på Østergaard ved Randers. Ingeborg Jensdatter Laasbye (født 1678), gift med Anders Jørgensen, Renteskriver. Karen Jensdatter Laasbye (født 1679), gift første gang med Jens Kampmann, Købmand i Aalborg, gift anden gang med Peder Kirketerp, Præst i Bestad. Peder Jensen Laasbye ( født 1686), Borgmester i Aarhus. Gjertrud Jernsdatter Laasbye (født 1686), gift med Frederik Thestrup, præst i Harring. Kirstine Jensdatter Laasbye (født 1689), gift med Christen Lunø, Herredsfoged i Frausing.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer I/425,441,451,513 - Hoffmeyer: P.N. - A.S.A.1936/86 - Berg 43 - Den Wintherske Slægtebog 31 - A.g.T.I/400Kilder

  • Sejrs Sedler, 1712-01-01, Thestrup:Elig. Borgere, s. 103