Hans Enevoldsen Brochmand (1621-1664)

Fra AarhusWiki

Hans Enevoldsen Brochmand var biskop over Aarhus Stift i perioden 1660-1664.

Født 16. april 1621 i Køge, død 3. marts 1664 i Aarhus, hvor han ligger begravet i domkirken.

Søn af borgmester Enevold Rasmussen Brochmand (1593-1653) og Margrethe Rasmusdatter (1598-1648).

Gift 15. juli 1644 i England med Anna Laurence de la Ford (-1675), datter af baronet sir John Laurence de la Ford.

Hans Enevoldsen Brochmand gik i skole på Herlufsholm og blev student i 1638. Derefter studerede han fire år i København, hvor han boede hun sin fars brødre, biskop Jesper Brochmand og professor Hans Brochmand. I 1642 rejste han til England, hvor han samme år tog magistergraden i Cambridge. Det var under sin tid i England, at han mødte sin kommende hustru.

I 1646 var han igen tilbage i København, hvor han i 1649 blev sognepræst ved St. Nicolai Kirke. Her indførte han den såkaldte "engelske prædikemåde", der havde en livlig form samt en klar, tematiske disposition og en stærk fremhæven af praktisk-etiske synspunkter i forhold til den lutherske prædiken, som danskerne var vant til. Mange oplevede det som en hårdt tiltrængt fornyelse af gudstjenesten, men det var ikke alle, denne nye stil faldt i god jord hos. Eksempelvis var separatisten Niels Svendsen Ghronich og hans tilhængere stærke modstandere af Brochmands form og angreb ham ved kalde ham en "hykler" og "farisæer", der førte "Satans Lærdom". Ligeledes var de efter Brochmands hustru, som de beskyldte for at være hovmodig og forfængelig.

I 1660 følte Brochmand sig for svag til at fortsætte sin anstrengende præstegerning, og han blev derpå udnævnt til professor i teologi, så han kunne påtage sig dette mere skånsomme arbejde. Det viste sig dog, at Brochmand også var for skrøbelig til det, og derfor blev han senere samme år indsat som biskop i Aarhus, hvor han sad frem til sin død i 1664.

Se også

Litteratur og kilder

Dansk Biografisk Leksikon, bind IV, "Brandt-Chevitz", J.H. Schultz Forlag, 1934. Indscannet af Slægtsforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/911654.pdf