Christen Henrik Pedersen

Fra AarhusWiki

Christen Henrik Pedersen, var Borgmester i Aarhus i perioden 1664-1667 fra 21. juni 1664 og blev udnævnt til Toldinspektør i 1667.

Privatliv

Christen Henrik Pedersen var gift med Marie Rasmusdatter Brobjerg (født 1627, død 1663, begravet 29. december samme år i Aarhus Domkirke), Enke efter Professor i København Jacob Knudsen og Datter af Borgmester i Aarhus Rasmus Nielsen Skriver og Magdalene Mathiasdatter Jacobæa.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer I/490 - Hoffmeyer: P.N. - Huberts II/164 - Vahl I/171 A.S.A.1936/83 - A.g.T.I/399