Ulrik Stygge (-1449)

Fra AarhusWiki

Ulrik Stygge var biskop i Aarhus i perioden 1424-1449.

Ukendt fødselsår, død 8. juni 1449 i Aarhus, begravet i Aarhus Domkirke.

Ulrik Stygge læste teologi og jura på universitetet i Heidelberg i begyndelsen af 1400-tallet.

I 1424 blev han valgt til biskop i Aarhus i efter Bo Mogensen Langs død. Denne havde efterladt sit eget, bispestolens og det kongelige lensgods, som han havde forvaltet, i kaos, og derfor måtte Ulrik Stygge bruge sin første tid som biskop på at udrede, hvilket gods der tilhørte hvem. Sagen blev afgjort af ærkebispen, der i høj grad tilgodeså kravene fra Kronen og arvingerne efter Bo Mogensen Lang og kronen, som endte med at få det meste af godset. Dermed var der ikke meget tilovers til bispestolen i Aarhus.

Ulrik Stygge deltog i det store danske provinskoncil i København i 1425, ligesom han jævnligt deltog i rigsrådets møder. Han var desuden til stede under Christoffer af Bayerns kroning i 1443.

I begyndelsen af 1430’erne blev Ulrik Stygge sammen med biskoppen af Växjö bestemt til at være Danmarks repræsentant ved det store kirkekoncil i Basel. Her spillede Ulrik Stygge dog ikke den store rolle.

I Aarhus viste Ulrik Stygge rigt initiativ, idet han omorganiserede hele domkapitlets økonomi. Desuden udsendte han en stor samling statutter, der fastsatte regler for hele stiftets kirkelige liv.

Se også

Litteratur og kilder

  • H. Friis-Pedersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Molbech 3/59 - Pontoppidan 2/472 - A.S.A.1919/133,171 - Schytte 20 - Hoffmeyer 1/162,167
  • Dansk biografisk leksikon, 1. og 3. udgave
  • P.G. Lindhardt: Danmark og reformkoncilerne, 1942