Diederich Wilhelm v. Levetzow (1786-1849)

Fra AarhusWiki

Diederich Wilhelm v. Levetzow (født 29. januar 1786, død 6. september 1849), var Told- og Konsumptions-Kasserer i Aarhus i perioden 184-1849, tillige Kostkadet 1795, Fændrik 1792, Sekondløjtnant 1803, Premierløjtnant, Kammerjunker 1813, Told- og Konsumptions-Kasserer i Ringkøbing i 1826 og Kammerherre 1846.

Privatliv

Diederich Wilhelm v. Levetzow var Søn af Stiftamtmand Hans Christoph Diederich Victor v. Levetzow og Martha Tillisch, og blev gift 17. juli 1818 med Edle Vilhelmine Fog (født 7. juli 1793, død 29. september 1872), Datter af Præst i Idestrup, Søren Lemvigh Fog og Riborg Dorthea Tybring.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Pedersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Danmarks Adels Aarbog 1890/318 - P.Rhode: "Lolland-Falster" II/80 - Hjort-Lorenzen: "Slægten Fog" 24