Ferdinand Gudmann Erectius (1838-1913)

Fra AarhusWiki

Ferdinand Gudmann Erectius (født 12. oktober 1838, død 4. juni 1913), var Toldkontrollør i Aarhus i perioden 1887-1898. Ferdinand arbejdede desuden som Fuldmægtig ved Overtoldinspektoratet for Nørre Jylland, var konstitueret Toldassistent i Vamdrup i 1868, Toldassistent i Løgstør i 1871, i Randers 1872, i Næstvej 1873, ved Land-Toldgrænsen 1873, i København 1874, Toldkontrollør i Frederikshavn 1881, i Næstved 1898.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Haandbog for Toldetaten 1908