Frederik Carl Hochberg Nagel

Fra AarhusWiki

Postmester Frederik Carl Hochberg Nagel (født 4. Marts 1854 i Højer i Nordslesvig), var postmester i Aarhus i perioden 1905-1924. Frederik indtraadte i Postvæsnet 1. Septbr. 1870 og var tillige Postekspedient 1876, Postekspeditør i Nordby 1887, Postmester i Ribe 1898. Derefter ansat i Postmester i Aarhus fra 1. Marts 1905 til 1924.

Privatliv

Frederik Carl Hochberg Nagel var Søn af Apoteker Herman Nagel og Theodora Wulff, og blev 24. juni 1883 gift med W. I. A. Wulff.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte VI, Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus.
  • Folketælling 1860 Højer Sogn - Sejrs Sedler
  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Olsen - Kraks blaa Bog
Billedtekst