Christian Maarslet ( - 1799)

Fra AarhusWiki

Christian Maarslet (død 1799), var først Bonde siden Skoleholder i Aarhus i årene 1784, 1790 og 1797.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Chr.Buur: "Folkeskoleundervisningen i Aarhus" 84,99,103