Georg Christopher v. Stürup (1753-1816)

Fra AarhusWiki

Georg Christopher v. Stürup (født 7. august 1753 i Stubbekøbing, død 17. maj 1816 i Aarhus), var Told- og Konsumptions-Kasserer i Aarhus 1809, Justitsraad 1810. Tillige Tolder i Foldingbro 1801, 1805 og kaptajn.

Privatliv

Georg Christopher v. Stürup er Søn af Præst i Ebeltoft, Jørgen Henning Styrup og Anne Margrethe Hjort, og ejer af Sømøllegaard. Georg Christopher blev gift 6. juli 1786 i Aalborg i Foldingbro, 31 år gammel., Datter af Major Hans Vilhelm Kaalund og Henriette Müller.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • I.Barfod:"Den Falsterske Gejstlighed" II/162 - Aarhus Stifts Aarbøger 1914/115 - Hof- og Statskalenderen