Christian Andreas Holmer (1712-1866)

Fra AarhusWiki

Christian Andreas Holmer (født cirka 1792, død 22. september 1866), var Toldkasserer i Aarhus i perioden 1849-1861, tillige Justitsraad, Bureauchef i Statssekretariatet for Naadessager og Revisor ved Ordens Kapitulet i 1840, 1845 og Etatsraad.

Privatliv

Christian Andreas Holmer var gift med Henriette Satterup (født cirka 1802, død 8. december 1874, 72 år gammel).

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Juridisk Stat 1881 - Hof- og Statskalenderen - Richter: "100 Aars Dødsfald".