Flemming Knudsen (1946-)

Fra AarhusWiki
Flemming Knudsen

Lærer, politiker, borgmester, Flemming Knudsen medlem af Aarhus Byråd 1985-2010, medlem af Regionsrådet for Socialdemokratiet

Født 31. maj 1946.

Opvækst og karriere

Flemming Knudsen har levet hele sit liv i og omkring Aarhus. Han er født i Viby, haft sin skolegang med afsluttende realeksamen fra Rosenvangskolen, og i 1969 fik han lærereksamen fra Marselisborg Seminarium. Han vendte tilbage til Viby som lærer på Vestergårdsskolen i 1969, men allerede året efter fik han stilling som lærer i HarlevNæshøjskolen, som han var tilknyttet frem til 1993. På dette tidspunkt var han allerede dybt engageret i lokalpolitik, idet han i 1986 efter valget 19. november 1985 fik sæde i Aarhus Byråd, valgt af Socialdemokratiet. Han blev genvalgt helt frem til 2010, da han udtrådte af byrådet. Herefter fortsatte det politiske arbejde i Regionsrådet, hvortil han blev valgt i 2009.  

Knudsens lokalpolitiske indsats

Politisk kom Knudsen hurtigt frem i forreste række og nåede i den politiske karriere næsten at komme rundt om hele den kommunale forvaltning. I 1993 blev han konstitueret som rådmand for Magistratens 1. afdeling. Det var den afdeling, der havde ansvaret for ejendomsforvaltningen, natur, skat, folkeregister, beskæftigelse og endelig også for kommunens EDB-central. I den efterfølgende valgperiode fra 1994 var det Magistratens 4. afdeling, han fik ansvaret for. Det var skole- fritid- og kulturforvaltning. Det var et område, der passede til Knudsen, der nød alle de repræsentative opgaver, der fulgte med. Med stor flid etablerede han personlige bekendtskaber med kulturlivet til stor glæde for begge sider.

Borgmesterposten

I efteråret 1997 blev borgmester Thorkild Simonsen (1926-2022) pludselig udnævnt til indenrigsminister, hvorefter Knudsen overtog hjørnekontoret på rådhuset som borgmester - en post, han havde frem til årsskiftet 2001/2002. Ved valget i efteråret 1997 fik han det største antal personlige stemmer, godt 21.000. Ny kulturrådmand blev Torben Brandi Nielsen. Den følgende valgkamp op til kommunalvalget i november 2001 var hård og bitter, og ikke mindst havde Venstre i partiets unge kandidat - Louise Gade - fået en stærk, ung politiker, der kunne samle stemmer. Lettere blev det ikke af, at statsminister Poul Nyrup Rasmussen havde udskrevet folketingsvalg til samme dag, som kommunalvalget skulle finde sted. Mange ønskede et systemskifte med en borgerlig politik. Den effekt ramte også lokalt - og dermed Knudsen. Bittert havde det også været for borgmesteren at konstatere, at hans valgplakater blev chikaneret og forfalsket.

I 1919 var socialdemokraten Jakob Jensen blevet byens første folkevalgte borgmester, og i alle årene derefter havde samme parti siddet på den politiske toppost. Nu tilfaldt det Knudsen at overlade magten til partiet Venstre og en kvinde. Det skal tilføjes, at det politiske skifte kun blev muligt som følge af, at de radikale skiftede side og støttede valget af Louise Gade. Det er fremført, at ”kemien” mellem Knudsen og den radikale Peter Thyssen var af en sådan karakter, at Thyssen af personlige grunde ikke kunne stemme for Socialdemokratiets borgmesterkandidat.

Rådmand

Borgmesterskiftet 1. januar 2002 betød, at Flemming Knudsen fik lejlighed til at prøve en ny magistratsafdeling. Han blev socialrådmand eller mere korrekt: rådmand for Magistratens 1. Afdeling. Ved det efterfølgende valg vendte Flemming Knudsen igen tilbage til Magistratsafdelingen for Kultur, der nu havde fået en tilføjelse ”… og Borgerservice”. I begyndelsen af 2009 trådte Flemming Knudsen tilbage som rådmand for at overlade posten til Jacob B. Johansen. Et generationsskifte var på vej i Socialdemokratiet.

Knudsen og sporten i Aarhus

I et portræt af Knudsen kan man ikke undlade at omtale hans dybe engagement for idræt. Helt fra ungdomsårene havde han været idrætsleder og idrætstræner i AIA-Tranbjerg. I en årrække var han hovedformand i foreningen. Han var også kendt for at speake til sportsarrangementer, herunder ikke mindst boksekampe. Der var og er i det hele taget noget folkeligt over ham i ordets bedste betydning. På mange måder var han som byrådspolitiker en samlende skikkelse, der nød det politiske arbejde, men næppe de metoder og de kampe bag lukkede døre, der følger med det politiske arbejde. Han er politisk blevet kritiseret for en åbenlys mangel på evnen til at prioritere. I 2009 blev han, hvad der ikke er sædvanligt blandt socialdemokrater, udnævnt til Ridder af Dannebrog. Som en forlængelse heraf - og som kulmination på mange års politisk arbejde i byen - blev han hyldet med bogen ”Ridder Flemming af Århus”. Forfatter: Henrik Fode, Århus Byhistoriske Fond, 2010.  

Medlem af...

  • Udvalget for fast ejendom og grønne områder m.m. 1986-1989
  • Udvalget for sociale institutioner 1986-1989
  • Udvalget for økonomiske og administrative anliggender 1990-1994
  • Udvalget for kommunale forsyningsvirksomheder 1990-1993
  • Børn- og Ungeudvalget 2009-2010  

I byrådssalen hænger et maleri af Flemming Knudsen udført af Annette Brix.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.