Vestergårdsskolen

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Luftfoto af Vestergårdsskolen, 1956.
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek.

Vestergårdsskolen er en skole i Viby beliggende på et større område mellem vejene Nordbyvej, Ormslevvej og Viemosevej.

Baggrundshistorie

Tiden var ved at løbe fra den gamle Viby Skole på Kongsbakken over for Viby Kirke. Krigen var kommet lidt på afstand, og i september 1948 besluttede Viby Sogneråd at lade en ny skole opføre på Viby Vestergårds jorder. Arkitekterne skulle være C.K. Gjerrild, som var gammel Viby-dreng, og J.K. Schmidt. Grundstenen blev nedlagt 21. marts 1950, og dagen efter indvielsen, som fandt sted 27. oktober 1952, kunne den nye skoles inspektør, Regnar Bang, i spidsen for kolonner af elever og lærere vandre fra den gamle til de nye og færdigbyggede skole. Vestergårdsskolen gik i gang og blev snart en større skole, end man oprindelig havde tænkt sig, og Viby Skole - ja, den overlevede og fik et nyt liv, som fortsatte ind i det nye årtusinde.

Vestergårdsskolen var projekteret som en 3-sporet skole, men allerede i 1955 var den fuldt udbygget med fire spor. I slutningen af årtiet udvidedes skolen med seks normalklasser og to specialklasser, i 1962 kom idrætshallen til, og i 1975 blev børnehaveklassebygningen, som havde ladet vente længe på sig, taget i brug. Skolens 25. skoleår begyndte i august 1977 med 798 elever i 44 klasser, heraf var tre specialklasser og tre børnehaveklasser. I 1989 var elevtallet faldet til 466. I skoleåret 2000/01 har skolen 485 elever fra børnehave- til 10. klasse med 76 børn i skolefritidsordningen. Hen imod en fjerdedel af alle elever er 2-sprogede.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Vestergårdskolen 25 år. 1977 Bestil materiale