Rosenvangskolen

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Viby Kommunes nye skole i Præstemarken, som kvarteret hed dengang, indviedes 20. april 1928. Rosenvangskolen stod sine ejere i 280.000 kroner, men så havde man også fået en skole som var "praktisk og solid, men uden luksus", som det blev sagt af overlærer Andreasen fra Viby Skole ved indvielsen. Arkitekt Høvring Nielsen havde lidt uden for lov og ret rejst et smukt anlæg som en værdig ramme om en eksamensskole, der med sine 250 elever skulle kunne klare sig med otte klasselokaler, nogle speciallokaler, en gymnastiksalsbygning samt en overlærerbolig. De 250 blev i løbet af en halv snes år til 500 fordelt på 20 klasser og med et lærerkollegium på 20. Tiden var inde til for alvor at overveje en udvidelse af skolen, men mange år skulle gå, før der midt i 50´erne blev foretaget gennemgribende om- og tilbygninger. I 1961 var kravet, at skolen skulle rumme arbejdspladser for ikke mindre end 1.100 elever i 44 klasser og deres lærere. Herefter var elevtallet gennem en årrække jævnt aftagende til 922 i 1970 og 666 i 1992 for senere at stige påny til 814 i 1999 og 849 i skoleåret 2000/01 med 247 børn tilmeldt skolefritidsordningen. Rosenvangskolen har hermed etableret sig som kommunens største skole i henseende til elevtal, Gammelgårdskolen i Åbyhøj og Strandskolen i Risskov kommer lige efter.

Der var prestige forbundet med fra starten at være kommunens eneste eksamensskole. I de første år udgjorde skoleloven af 1903 fundamentet for skolens organisation, hvilket betød, at overgangen fra den 7-årige grundskole til eksamensafdelingen med dens fire klassetrin skete fra 6. klasse efter bestået optagelsesprøve. Der afsluttedes med præliminæreksamen. Med skoleloven af 1937 skete der betydelige ændringer. Efter grundskolens fem år kunne der nu vælges mellem den 2-årige eksamensfri mellemskole og den 4-årige eksamensmellemskole, hvortil der krævedes bestået optagelsesprøve. De fire år førte frem til mellemskoleeksamen, som kunne suppleres med et ekstra år og en derpå hvilende realeksamen. Overgang til gymnasiet kunne ske fra såvel 4. mellem som fra realklassen.

Fra august 1943 var Rosenvangskolen besat af tyskerne, og samtlige elever måtte sammen med deres lærere for en tid søge at finde sig til rette på Viby Skole, hvor man indrettede sig bedst muligt i en uhyre vanskelig situation. Det skulle blive den 7. januar 1946, før Rosenvangskolen igen var i stand til at fungere ”som i gamle dage”.

Rosenvangskolen var i perioder en af de skoler i Århus-området, hvor pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde trivedes bedst, og skolens lokalradio, som åbnede for aktiviteterne i 1983, var den første af sin art i landet. Projektet finansieredes af penge fra Kulturministeriet og Århus Kommune, og ideen var, at udsendelserne skulle laves af børn om emner, børn interesserer sig for.

Litteratur og kilder

  • "Spektrum", Rosenvangskolens kontaktblad for 20. april 1978.

Se også