Gammelgaardsskolen

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Gammelgårdskolen)
Indlæser kort...

Det var arkitekterne Gravers og Richter, der for Åby Kommune byggede Gammelgårdskolen i årene omkring 1960. Sammen med skolens første inspektør, Børge Barløse, tog 300 elever, til fods og i sluttet trop, i august 1959 turen fra Åby Skole til den nye skole på Carit Etlars Vej for at gøre den til deres. Med ni lærere og 12 klasser fordelt på de fem første årgange var Gammelgårdsskolen taget i brug, og nogle år senere, 9. februar 1962, fandt den officielle indvielse sted. Børnehaveklasserne kom til i 1968, og eleverne her kunne glæde sig til at skulle opleve en meget moderne skole med bl.a. teater- og biografsal og svømmebad foruden alt det andet, som bare hørte til. I 1970 var der 702 elever indskrevet ved skolen, i 1989 var tallet 591, og i skoleåret 2000/01 har skolen et elevtal på 806 fordelt på klassetrin fra børnehave- til 10. klasse. Hertil kommer de 228 børn, der er tilmeldt skolefritidsordningen.

Tidens tand gnavede, forældre og lærere havde foran sig en skole, som i mere end én henseende var nedslidt, og sammen tog de et initiativ over for skoleforvaltningen. Skolen kunne komme på fode og bringes på forkant med udviklingen, hvis alle gode kræfter blev sat ind på at gøre skolen til forsøgsskole. Skoleforvaltningen kom skolens folk i møde og udpegede i 1997 Gammelgårdskolen til forsøgsskole med henblik på at vise, hvordan skolen ved hjælp af en ændret indretning bedre kan leve op til lovens krav om mere projektarbejde, undervisning på den enkelte elevs præmisser og øget vægt på den praktisk-musiske dimension. Arkitektfirmaet Friis og Moltke leverede året efter en redegørelse for, hvordan skolen med den anførte målsætning kunne ændres, samtidig med at der blev gennemført en omfattende renovering. Kommunens beslutning om at anvende omkring 13 millioner kroner på ombygning af fem fløje, nybygning ved overdækning af en atriumgård samt genopretning af klimaskærmen på skolen kom til udtryk ved, at arbejdet blev udbudt i offentlig licitation i oktober 2000 med henblik på færdiggørelse forud for skolestarten i 2001.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • 25 år. Gammelgårdskolen 1962-1987. 1987 Bestil materiale