Torben Brandi Nielsen (1953-)

Fra AarhusWiki
Torben Brandi Nielsen

Torben Brandi Nielsen, medlem af Aarhus Byråd 1992-2004 for Socialdemokratiet

Født 16. juli 1953. Torben Brandi Nielsen voksede op i Nørresundby, som han forlod efter studentereksamen fra byens gymnasium.

Foreningslivet og tiden som tillidsmand

Torben Brandi var interesseret i politik og ville følgelig studere politik. Det blev til to år som statskundskabsstuderende, før han fandt, at praktisk arbejde passede ham bedre. Han blev arbejdsmand på Danfoss i Aarhus, hvor han 28 år gammel blev tillidsmand. Han var da allerede blevet formand for Socialdemokratiets partiforening på Christiansbjerg. Nielsen har altid været kendt for at være en ivrig cyklist. Derfor var det naturligt, at han blev formand for den lokale afdeling af Dansk Cyklistforbund. Hermed fik han også fornemmelse for, hvordan, eller måske rettere, hvor besværligt det kan være at arbejde på ”græsrodsniveau” og kæmpe for en sag: cykelstier. I 1984 var Danfoss genstand for en stor faglig konflikt, der løb over to måneder, og her kom tillidsmandens evner for alvor i brug. Der skulle forhandles og orienteres til begge sider. Han havde fået solide erfaringer fra arbejdspladsen og næste trin på den faglige karriere var faglig sekretær i SiD´s jern- og metalafdeling. I 1989 blev han valgt til formand for Arbejdernes Fællesorganisation, i dag kendt som LO Aarhus.  

Byrådsvalget

I 1992 stillede han op til byrådsvalget på socialdemokratisk liste og opnåede et betydeligt antal personlige stemmer. Ved valget fik Thorkild Simonsen dog langt de fleste, men herefter fulgte Flemming Knudsen og Lis Særkjær Petersen. Sidstnævnte kom til at spille en afgørende rolle i Nielsens politiske liv på rådhuset, sammen med K.E. Mortensen. Dagspressen havde udråbt alle som kandidater til på et tidspunkt at følge efter Thorkild Simonsen. Situationen opstod uventet, da Thorkild Simonsen i efteråret 1997 blev udnævnt til minister og måtte forlade borgmesterposten. Flemming Knudsen gik af med sejren og rykkede ind i borgmesterkontoret, hvorefter Nielsen overtog Flemming Knudsens magistratsafdeling med skole- og kulturområdet.

Rådmandsposten

Efter kommunalvalget blev han fra 1. januar 1998 rådmand for sundhed og omsorg. Her huskes han bl.a. for nogle ubehagelige sager med ”omsorgssvigt” af ældre, sager som pressen blæste stærkt op. I januar 2002 vendte han tilbage til Magistratsafdelingen for Skoler og Kultur.  

Tiden efter rådmandsposten

31. december 2004 var Nielsens sidste officielle dag som rådmand. Han havde besluttet at forlade politik til fordel for en mere tilbagetrukket tilværelse. Det var erkendt af partiet, at Nielsen havde svært ved at sætte en tydelig socialdemokratisk dagsorden. Først en længere rejse, dernæst en opgave i det private erhvervsliv. Det blev til en stilling i et arkitektfirma, hvor den tidligere rådmand kunne trække på sin mangeårige erfaring som arbejdsmand, fagforeningsmand og endelig som byrådspolitiker på højt plan.  

Forfatter: Henrik Fode, Århus Byhistoriske Fond, 2010.  

Medlem af...

  • Udvalget for Økonomiske og Administrative anliggender 1994-1997.
  • Udvalget for Fast Ejendom og Grønne Områder m.m. 1994-1997.  

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.