Ernst Christopher Lorentz Drechsel (1858-1932)

Fra AarhusWiki
Borgmester Ernst Drechsel

Auktionsdirektør, borgmester Ernst Christopher Loentz Drechsel, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1905 - 29. marts 1919, i stillingen som kongelig udnævnt borgmester. Kommandør af 2. grad af Dannebrog, Dannebrogsmand.

Født 9. januar 1858 i Silkeborg, død 27. november 1932 i Kongens Lyngby sogn, Københavns amt. Forældre: etatsråd, birkedommer Georg Wilhelm Louis Drechsel og hustru Elisabeth Posselt. Gift 11. oktober 1894 i Damsholte sogn, Maribo amt, med Betzy Louise Tutein, født 11. maj 1871 på Frenderupgaard, Damsholte sogn, Maribo amt, død 28. juni 1944, Hellerup sogn, Københavns amt, datter af proprietær Ditlev Eckard Tutein og hustru Nicoline Johanne Lassen.

Tidlig karriere

Drechsel, der var student fra Odense, tog i 1881 juridisk embedseksamen. Efter nogle år som sagførerfuldmægtig og som fuldmægtig i Indenrigsministeriet udnævntes han i 1899 til byfoged i Varde, og samme år blev han borgmester her. I 1905 tog han imod posten som borgmester og auktionsdirektør i Aarhus, en stilling han bevarede til 1919, hvor ordningen med folkevalgte borgmestre indførtes.

Borgmesterposten

Drechsel blev hurtigt en ledende personlighed i byen, og hans hjem udviklede sig til en slags center for selskabelighed og åndsliv. De lokale forhold optog ham meget, og tidligt trådte han frem som den ledende i agitationen for oprettelsen af et universitet i byen. Også Den Gamle By og direktionen for Sindssygehospitalet i Aarhus ved Aarhus fandt i ham en dygtig arbejdskraft, og han virkede som præsident for Landsudstillingen i 1909. Endvidere sad han i bestyrelserne for Andelsselskabet Gudenåcentralen og The United Butter Preserving Go. Ltd. Fra 1905 til 1917 var han formand for Aarhuus Privatbanks repræsentantskab. Ved borgmestervalget i 1919 var der ønsker fremme om at genvælge borgmester Drechsel som en anerkendelse af hans store arbejde for Aarhus. Fra socialdemokratisk side erkendte man fuldt ud hans indsats, men man mente imidlertid, at når man havde flertallet og dermed sad med hovedansvaret, da måtte man også besidde formandsposten.

Tiden efter borgmesterposten

Indtil 1926 fortsatte Drechsel som kongelig borgmester, en stilling, der ikke havde noget med byrådsarbejdet at gøre, men udelukkende skulle varetage en række overøvrighedsforretninger, som senere blev henlagt under amtmanden. Fra denne stilling trak han sig tilbage i 1926, da det blev afsløret, at en af hans medarbejdere havde begået omfattende bedragerier.

Medlem af eller byens repræsentant i

Ernst Christopher Loentz Drechsel

Ernst Christopher Loentz Drechsel på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Ernst Christopher Loentz Drechsel i AarhusArkivet

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale
  • Aarhus Borgere 1915-1920, hæfte I. Udgiver: M. A. Caprani's Fotografiske Atelier, Aarhus.