Kirkegårdsbestyrelsen

Fra AarhusWiki

Det var som resultat af en kongelig resolution af 17. juli 1890 at Århus kommunes begravelsesvæsen blev udskilt fra kirkens bestyrelse for at blive administreret af et nyt organ, nemlig kirkegårdsbestyrelsen.

Kirkegårdsbestyrelsens sammensætning

  • Rådmanden for magistratens 4. afdeling
  • To repræsentanter, udpeget af Aarhus Byråd
  • To repræsentanter for kirken

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951