Thomas Larsen Schiøler (1861-1939)

Fra AarhusWiki
Thomas Larsen Schiøler

Thomas Larsen Schiøler var biskop over Aarhus Stift i perioden 1916-1931 og blev udnævnt Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Født 29. maj 1861 i København, død 6. oktober 1939 på Frederiksberg.

Thomas Larsen Schiøler blev født i København som præstesøn. Efter at have været kapellan i Budolfi Kirken i Aalborg i 18 år, blev han meget overraskende udnævnt til biskop over Aarhus Stift den 1. november 1916, da den tidligere biskop Hans Sophus Sørensen (1856-1936) havde nedlagt sit embede i protest mod kirkens udvikling.

I Aalborg havde Schiøler været formand for Skolekommissionen for Aalborg Købstad, og i Aarhus blev han formand for bl.a. Børnehjemsselskabet, Asylselskabet, Højskoleforeningen samt for Arveprinsesse Carolines Børneasyl og Ormslev Børnehjem.

Schiøler var biskop over Aarhus Stift indtil 6. juni 1931, hvor han faldt for aldersgrænsen og blev afløst af Fritz Charles Bruun-Rasmussen (1870-1964) i bispeembedet. Herefter flyttede han tilbage til hovedstadsområdet, hvor han bosatte sig på Frederiksberg, nærmere bestemt Nyelandsvej 69. Fem år senere døde Schiøler på Diakonissestiftelsen på Peter Bangs Vej. Han blev begravet på Vestre Kirkegård i København 11. oktober 1939.

Schiøler var desuden musikalsk interesseret og inspireret af Grundtvig.

Se også

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte IX Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus
  • Nekrolog i Århus Stiftstidende 09.10.1939