Ditlev Eggers ( - 1735)

Fra AarhusWiki

Ditlev Eggers (død 20. november 735), nævnes i 1705 som Fuldmægtig hos Stiftsamtmand Christian Ludvig Plessen, fra 12. september 1710 Birkeskriver ved Løvenholm Birk, 12. november 1725 Vice-Borgmester i Aarhus og Borgmester samme sted i perioden 1726-1735 efter Hans Winther.

Privatliv

Ditlev Eggers blev første gang gift med en Datter af Kæmner i Aarhus Hans Nielsen Gotlænder; gift anden gang med Maren Jensdatter Wintmølle, som levede endnu i 1746. Datter: Charlotte AMalie Eggers, gift med Peder Pank, Amtsforvalter i Aarhus.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer I/300 - Hoffmeyer: P.N. - Hübertz III/137 - Hertel II/159 - Legater og milde Stiftelser 4/19 - A.S.A.1920/18 - A.g.T.I/414