Christian Berg Boldt (1824-1888)

Fra AarhusWiki

Christian berg Boldt (født 16. april 1824, død 19. august 1888), var Toldinspektør i Aarhus fra 1. oktober fra 1880 til 1882. Tillige Premierløjtnant, Dbm. 1849, Toldkontrollør i Heiligenhafen 1855, i Elmshorn 1860, 1864, blev Toldkontrollør i Odense 1668, i København 1870.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bevillingsmænd i Århus, 1941
  • Haandbog for Toldetaten 1884