Christopher Henningsen ( - 1679)

Fra AarhusWiki

Christopher Henningsen, født i Gadebusch i Mecklenburg, død 1679, Skifte i November 1680, var kæmner i Aarhus i 1671.

Privatliv

Christopher Henningsen tog Borgerskab i Aarhus som Krydener 16. april 1657.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer: P.N. - Borgerskabsprotokollen