Frederik Monrad

Fra AarhusWiki

Frederik Monrad (født på Sjælland), var Stadskirurg i Aarhus fra 1. juni 1764, dernæst i Svendborg fra 20. september 1765, men kom dog ikke til at virke i Svendborg. I stedet tog han til København i 1767 og blev i 1769 Overmester i Flåden. Frederik Monrad var i lære i København i 1759 i tre af fire år ved de hannoveranske og engelske Armeer og Hospitaler, og tog Kirurgisk eksamen i 1764.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Carøe II/45,FV/56