Peder Stienn (1606 - )

Fra AarhusWiki

Peder Stienn, født i Mesing, nævnes som rådmand i Aarhus omkring 1624. Han tog borgerskab i Aarhus 28. oktober 1606.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Pedersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer: P.N.