Søren Jensen Frost (1577-1642)

Fra AarhusWiki

Søren Jensen Frost (født cirka 1577 i Aarhus, død 30. november 1642 i Aarhus med Epitafium i Vor Frue Kirke), var Fastelavns-Borgmester i Aarhus i 1626 og perioden 1632-1640, tillige købmand fra 23. juli 1612, rådmand i Aarhus i 1615, Renteskriver i Kancelliet i perioden 1605-1609, derpå Slotsskriver i Skanderborg. I 1630 blev Søren Tolder og Meddirektør for det spanske Kompagni i Aarhus.

Privatliv

Søren Jensen Frost ejede en gård på hjørnet af Lille Torv og Badstuegade og var gift med Mette Lauridsdatter (født cirka 1566, død 20. december 1642), gift første gang med rådmand i Aarhus, Peder Christensen Skriver.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Huberts II/328 - Hoffmeyer II/6 - Berg 44 - A.S.A.1935/79 - Legater og milde Stiftelser 4/12,19 - A.g.T.I/397 - Kancelliets Brevbøger 9/3 1630,25/2 1632,12/6 1632