Søren Jensen Frost (1577-1642)

Fra AarhusWiki

Søren Jensen Frost (født cirka 1577 i Aarhus, død 30. november 1642 i Aarhus med Epitafium i Vor Frue Kirke) var fastelavnsborgmester i Aarhus i 1626 og i perioden 1632-1640.

Han var tillige købmand i Aarhus fra 23. juli 1612 samt rådmand i byen i 1615, renteskriver i Kancelliet i perioden 1605-1609 og derpå slotsskriver i Skanderborg.

I 1630 blev Søren Jensen Frost tolder og meddirektør for det spanske kompagni i Aarhus.

Privatliv

Søren Jensen Frost ejede en gård på hjørnet af Lille Torv og Badstuegade.

Han var gift med Mette Lauridsdatter (født ca. 1566, død 20. december 1642), som var gift første gang med rådmand i Aarhus Peder Christensen Skriver.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Huberts II/328 - Hoffmeyer II/6 - Berg 44 - A.S.A.1935/79 - Legater og milde Stiftelser 4/12,19 - A.g.T.I/397 - Kancelliets Brevbøger 9/3 1630,25/2 1632,12/6 1632