Anders Rasmussen Jahnsen

Fra AarhusWiki

Anders Rasmussen Jahnsen, var Overformynder i Aarhus i 1841, tillige løjtnant ved Borgervæbningen og tog Borgerskab i Aarhus i 1833.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer: P.N.