Tilst-Kasted Kommune

Fra AarhusWiki

Tilst-Kasted Kommune blev dannet i 1868, da Tilst Sogn og Kasted Sogn blev udskilt fra henholdsvis Sønder Årslev-Tilst Kommune og Brabrand-Kasted Kommune. Den nye Tilst-Kasted Kommune fik et samlet areal på 1849 ha. I 1901 havde kommunen et indbyggertal på 931, mens det i 1960 var steget til 1303.

Kommunen blev ledet af et sogneråd, hvor præsten var automatisk medlem. Resten af medlemmerne skulle vælges. Sognerådet havde ansvaret for fattig-, skole-, og vejvæsen samt den økonomiske forvaltning.

Tilst - Kasted Kommune var stærkt præget af adskillige gartnerier, og efterhånden begyndte en del industri også at komme til kommunen, som følge af dens tætte beliggenhed til Aarhus. Der var også en del store gårde i kommunen, blandt andet Koldkærgård, som hørte under godset Koldkær, og Brendstrupgård.

I 1970 blev Tilst-Kasted Kommune lagt ind under Aarhus Kommune.

Litteratur og kilder

  • J. P. Trap: Danmark, bind 8, Gads Forlag, 1964.
  • Landsarkivet for Nørrejylland, Harry Christensen: Danske landkommuner 1842-1970: fortegnelse over kommuner under dansk landkommunal lovgivning : med omlægninger og nyere grænseændringer, 1976.
  • Landkommunernes administration 1660 - 1970
  • Aarhus Amt: Aarhus Amtsrådskreds: Danske byer og sogne, bind 5, Vort Lands Forlag, Aarhus, 1932.