Trige Kommune

Fra AarhusWiki

Trige Kommune blev oprettet med anordningen om landkommunevæsnet i 1842. Kommunen bestod af Trige Sogn og Ølsted Sogn. Med anordningen blev der i kommunerne oprettet sogneforstanderskaber. De havde til opgave at tage sig af fattigvæsen, veje og skoler. I 1868 kom der en ny kommunallov, hvor sogneforstanderskabet blev erstattet af sogneråd. Ansvarsområderne var stadig fattigvæsen, veje og skoler, men der blev med tiden tilføjet flere opgaver.

Trige Kommunes areal var 2035 ha. I 1850 var befolkningstallet 857, mens det i 1960 var steget til 1064. I Trige by var der en kirke – som gennemgik et par store ombygninger i 1800-tallet, - skole og heri et bibliotek. Herudover var der også et forsamlingshus, sportsplads, kommunekontor samt en filial af Landbosparekassen i Aarhus. Af industri i området kan nævnes en asfaltfabrik og to gartnerier i Trige. Asfaltfabrikken eksisterer stadig i dag. I Ølsted by var der en kirke, forsamlingshus, sportsplads og et gartneri. Af større gårde var: Thomasminde, Pannerupgård og Pedersminde.

I 1967 blev Spørring sogn indlemmet i kommunen. I Spørring by var der en kirke, skole, sognebibliotek, kro, hotel, mejeri og telefoncentral. Af større gårde kan nævnes Restrup.

I 1970 blev Trige Kommune lagt ind under Aarhus Kommune med kommunalreformen.

Litteratur og kilder

Dansk Center for Byhistorie http://ddb.byhistorie.codeitch.dk/kommuner/artikel.aspx?artikel=landkommuner.xml

J.P. Trap: Danmark, Bind 8, Gads forlag, 1963

Århus Kommunes Beretning 1967/68, s. 102