Elev Kommune

Fra AarhusWiki

Elev Kommune blev dannet i forbindelse med oprettelsen af sogneforstanderskaberne i 1841. De havde til opgave at varetage sager vedrørende fattigvæsen, skole og veje. Sogneforstanderskaberne erstattes af sognerådene i 1868 med indførelsen af den ny landkommunallov. Ansvarsområderne var i udgangspunktet de samme, men over tid blev flere opgaver tilføjet.

I 1850 boede der 146 mennesker i Elev Kommune, mens befolkningstallet var steget til 231 i 1955. Kommunes areal var i 1960 på 474 ha.

I Elev by ligger der både en kirke og en skole. Elev kirke blev opført i 1100-tallet. Der blev i senmiddelalderen tilføjet et våbenhus. Kirken er uden tårn, og kirkeklokken er ophængt i en åbning i skibets vest gavl. Elev skole blev opført i 1910. Henimod afslutningen af 2. Verdenskrig havde femten tyske soldater indtaget skolen.

I 1883 byggede gårdmand og landstingsmand Niels Rasmussen et forsamlingshus, der var tiltænkt som samlingssted for de fire landsbyer i nærområdet, Elev, Elsted, Lystrup og Lisbjerg-Terp. I 1895 blev der lavet en højskole i bygningen i stedet. Højskolen ophørte i 1916, og bygningerne blev solgt til Kvindehjælpen i Aarhus. Fra 1917–20 husede den et optagelseshjem for unge kvinder og fra 1921 ”Elev mødre- og spædbørnshjem”. I 1951 blev der oprettet børnehjem i højskolens gamle bygninger. Elev Børnehjem var en del af de såkaldte ”ventetidshjem”. Disse blev oprettet som aflastning pga. pladsmangel på åndssvageinstitutionerne fra 1949–1980. Herefter overtog amterne ansvaret for handicapområdet. Hjemmet blev drevet af Jysk Børneforsorg. Børnehjemmet i Elev flyttede i 1984 til Brabrand og kom her til at hedde ”Birkebakken”.

Elev Kommune blev lagt ind under Aarhus Kommune i 1970 med indførelsen af kommunalreformen.


Litteratur og Kilder

Center for Oligofreni http://oligo.nu/forskning/

Dansk Center for Byhistorie http://ddb.byhistorie.codeitch.dk/kommuner/artikel.aspx?artikel=landkommuner.xml

J.P. Trap: Danmark, Bind 8, Gads forlag, 1963.

Lystrup og Elev kirker hjemmeside https://www.lystrupkirke.dk/

Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske samling http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/wp-content/uploads/2015/05/elev-printvenlig.pdf