Elev Kommune

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Elev Kommune blev dannet i forbindelse med oprettelsen af sogneforstanderskaberne i 1841. De havde til opgave at varetage sager vedrørende fattigvæsen, skole og veje. Sogneforstanderskaberne erstattes af sognerådene i 1868 med indførelsen af den ny landkommunallov. Ansvarsområderne var i udgangspunktet de samme, men over tid blev flere opgaver tilføjet.

I 1850 boede der 146 mennesker i Elev Kommune, mens befolkningstallet var steget til 231 i 1955. Kommunes areal var i 1960 på 474 ha.

I Elev by ligger der både en kirke og en skole. Elev kirke blev opført i 1100-tallet. Der blev i senmiddelalderen tilføjet et våbenhus. Kirken er uden tårn, og kirkeklokken er ophængt i en åbning i skibets vest gavl. Elev skole blev opført i 1910. Henimod afslutningen af 2. Verdenskrig havde femten tyske soldater indtaget skolen.

I 1883 byggede gårdmand og landstingsmand Niels Rasmussen et forsamlingshus, der var tiltænkt som samlingssted for de fire landsbyer i nærområdet, Elev, Elsted, Lystrup og Lisbjerg-Terp. I 1895 blev der lavet en højskole i bygningen i stedet. Højskolen ophørte i 1916, og bygningerne blev solgt til Kvindehjælpen i Aarhus. Fra 1917 – 20 husede den et optagelseshjem for unge kvinder og fra 1921 ”Elev mødre- og spædbørnshjem”. I 1951 blev der oprettet børnehjem i højskolens gamle bygninger. Elev Børnehjem var en del af de såkaldte ”ventetidshjem”. Disse blev oprettet som aflastning pga. pladsmangel på åndssvageinstitutionerne fra 1949 – 1980. Herefter overtog amterne ansvaret for handicapområdet. Hjemmet blev drevet af Jysk Børneforsorg. Børnehjemmet i Elev flyttede i 1984 til Brabrand og kom her til at hedde ”Birkebakken”.

Elev Kommune blev lagt ind under Aarhus Kommune i 1970 med indførelsen af kommunalreformen.


Litteratur og Kilder

Center for Oligofreni http://oligo.nu/forskning/

Dansk Center for Byhistorie http://ddb.byhistorie.codeitch.dk/kommuner/artikel.aspx?artikel=landkommuner.xml

J.P. Trap: Danmark, Bind 8, Gads forlag, 1963.

Lystrup og Elev kirker hjemmeside https://www.lystrupkirke.dk/

Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske samling http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/wp-content/uploads/2015/05/elev-printvenlig.pdf