Elsted Kommune

Fra AarhusWiki

Elsted Kommune blev oprettet i 1842 som resultat af anordningen om landkommunevæsenet. Det betød, at der i hvert sognedistrikt skulle oprettes et sogneforstanderskab. Sogneforstanderskabet tog sig hovedsageligt af sager vedrørende fattigvæsen, skoler og veje. I 1868 trådte en ny landkommunallov i kraft, der erstattede sogneforstanderskabet med et sogneråd. Ansvarsområderne var i udgangspunktet de samme, men over tid blev diverse andre kommunale opgaver tilføjet.

I 1877 blev der anlagt en jernbane mellem Århus (Østbanen) og Ryomgård, også kaldet Ryombanen, på initiativ af købmand og byrådspolitiker Hans Broge. Den blev senere indlemmet i Randers-Grenåbanen og solgt til DSB. Da den anden større by, Lystrup, blev valgt som stationsby, betød det, at der skete en forskydning af kommunens centrum fra Elsted til Lystrup. I 1950’erne påbegyndtes planer om en sammenbygning af de to byer. I dag hænger de to byer sammen.

Elsted Kommune havde i 1964 planer om at bygge ny administrationsbygning eller rådhus.

Kommunen havde i 1960 et areal på 797 ha. Indbyggertallet var i 1801 230 indbyggere, mens det tal i 1960 var steget til 800.

I den nordlige ende af Elsted ligger Elsted kirke fra 1200-tallet. I 1995 gennemgik den en større renovering med bidrag af arkitektparret Inger og Johannes Exner. I Elsted Kommune lå også Elsted Skole. Den første Elsted skole blev påbegyndt i 1741. Der blev siden bygget adskillige nye skoler. Af større gårde i kommunen kan nævnes: Kærgård, Asmusgård, Elstedgård og Såstrupgård. Lystrup var også hjem for G.A.L. Thorsens Fabrikker A/S. I 1952 begyndte de at producere stålvaske og køleskabe. Firmaet var ejet af Georg Arthur Lawsha Thorsen, også kaldet ”Gale Thorsen” i folkemunde. G.A.L. Thorsens Fabrikker gik konkurs i 1982. G.A.L. Thorsen er desuden far til juristen Kurt Thorsen.

I 1970 blev Elsted Kommune lagt ind under Aarhus Kommune med indførelsen af kommunalreformen.


Litteratur og Kilder

Dansk Center for Byhistorie http://ddb.byhistorie.codeitch.dk/kommuner/artikel.aspx?artikel=landkommuner.xml

Den Store Danske http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Handel_og_industri/Fabrikant/G.A.L._Thorsen

Elsted Kirke. http://www.elstedkirke.dk/kirken/om-kirken/kirkenshistorie/

J.P. Trap: Danmark, Bind 8, Gads forlag, 1963

Mouritzen, Erik. Uddrag af det folkevalgte styres historie i Elsted Sogn/Kommune, 2003.