Todbjerg-Mejlby Kommune

Fra AarhusWiki

Todbjerg-Mejlby Kommune blev dannet i 1842 som en sognekommune. Det var et led i den nye administrative inddeling af Danmark sammen med købstadskommunerne, der blev oprettet i 1838. Kommunen bestod af Todbjerg Sogn og Mejlby Sogn, som havde et samlet areal på 3666 ha, og kommunen havde i 1850 et indbyggertal på 1130. I 1960 var det steget til 1373 indbyggere.

Kommunen blev ledet af et sogneforstanderskab, hvor den lokale sognepræst automatisk var medlem. Resten af medlemmerne, som talte mellem 4 og 9 medlemmer, blev valgt af sognets mandlige beboere over 25 år, og med mindst én tønde hartkorn. Sogneforstanderskabets ansvarsområder var fattig-, skole-, og vejvæsen. Fra 1868 blev sogneforstanderskabet afløst af sognerådet, og man fik nu også ansvaret for den økonomiske forvaltning.

Der lå flere store gårde i kommunen, blandt andet Skårupgård og Sophie-Amaliegård.

Todbjerg - Mejlby Kommune hørte oprindeligt til Randers Amt, men blev i 1970 lagt ind under Aarhus Kommune.

Litteratur og kilder

  • J. P. Trap: Danmark, bind 7, Gads Forlag, 1963.
  • Dansk Center for Byhistorie: Landkommunernes administration 1660 - 1970.
  • Landsarkivet for Nørrejylland, Harry Christensen: Danske landkommuner 1842-1970: fortegnelse over kommuner under dansk landkommunal lovgivning : med omlægninger og nyere grænseændringer, 1976.