Lindå

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Lindå er en landsby i Aarhus Kommune, som hører under Todbjerg Sogn. I perioden 1842-1970 hørte byen under Todbjerg-Mejlby Sognekommune, hvorefter den blev en del af Aarhus Kommune.

Historie

Lindå 2018, fotograferet af Ib Nicolajsen.

Formen er noget diffus, men en nord-sydlig orientering er dog tydelig. Denne er en arv fra tiden før udskiftningen, da hele bebyggelsen lå langs landsbygaden, fra DamgårdLindå Møllevej i syd til indmundingen af Nabovej i nord og derfra videre østpå til det sted, hvor byen i dag ender. Den ene halvdel af gårdene (i alt 6) lå ved gadens øst- og sydside, den anden ved vest- og nord­siden, og bebyggelsen har aldrig været helt sammenhængende. Byen har tidligere haft brugsforening og forsamlingshus, men begge er ned­lagt, og forsamlingshusets bygning anvendes som lager.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Kernelandsby i klasse 1.

Lindå 2018, foto af Ib Nicolajsen.

Geografi og bevoksning:

Den ligger på den svagt faldende nordskråning af den store bakkekuppel, der kulminerer i Ballehøj, 1 km syd for byen. Bevoksningen er stærkt fremtrædende, især mod syd og vest. Der er prægtige træer og en lille skov omkring Edelslund, og såvel her som i byens nordlige del når landbrugsland frem til vejen og styrker indtrykket af grønt. I miljø­positiv retning virker også det lille anlæg med genforeningssten over for ind­ mundingen af Nabovej i Lindå Møllevej.

Vejnet:

En mindre trafikeret bivej løber igennem landsbyens hovedakse. Denne bivej har ingen negativ indflydelse på den miljømæssige værdi, da trafikken dels er ringe, dels er ret lokalt bestemt. Det interne vejnets form er ugrenet og slynget. Bivejen der løber igennem landsbyens hovedakse, Lindå Møllevej, har et svagt slynget forløb, der forhøjer den miljømæssige værdi. Vejlbelægningen er fordelt med cirka 50% grusvej, det vil sige markvej, og cirka 50% asfaltvej, det vil sige bivej. Fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 50
Antal bygninger 5 gårde, 11 beboelseshuse med udhuse.
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 0
Særkende for landsbyen Skønt en del af Lindå ikke besidder særlige kvaliteter, er de sydlige og vestlige områder af så høj karat, at byens fysiske miljø under et hører til de bedste i Århus kommune. I sin opbygning minder Lindå om mange andre smålandsbyer i kommunen: gårde og huse langs en slynget gade uden fortove og adskillige kig mellem bygningerne ud til det åbne landskab og til udflyttede og ny­skabte ejendomme. Det, der hæver Lindå op over gennemsnittet, er dels to fine gårdkomplekser og dels trærigdommen såvel i landsbyen som i det omgivende terræn.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Lindå på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Lindå

Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

http://www.todbjergmejlby-egnsarkiv.dk/

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler

https://digdag.dk/