Balle

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Luftfoto af landsbyen Balle i 1974. Balle ligger 19 km nordøst for Aarhus i nærheden af Lindå. Skråt gennem billedet løber Balle Skovvej. Foto er taget fra syd. Foto: Stadsarkitektens Kontor, 1974, Aarhus Stadsarkiv

Balle er en landsby i Aarhus Kommune, som hører under Todbjerg Sogn, Aarhus Nordre Provsti og Aarhus Stift. Balle var fra 1842 til 1970 en del af Todbjerg-Mejlby Sognekommune, men blev derefter en del af Aarhus Kommune.

Historie

Stuehus til Eldal, Balle Skovvej 3, Balle, set fra vest. Opført i gule teglsten 1868, men stod hvidkalket, da fotoet blev taget i 1974. Fotograf: Torben Pallesen Jensen.

Indtil for ca. 100 år siden lå byens 5 gårde tæt på hinanden langs østsiden af Balle Skovvej fra Eldal i syd til Drorupvejs indmunding og videre ad denne godt 100 m. I 2. halvdel af 1800-tallet flyttede to af gårdene helt uden for byen, og en tredje (Balle Skovvej 1) rykkede en del mod nord. Det er derfor et relativt nyt fænomen, at gårde og huse ligger adskilt fra hinanden ved landbrugs- eller skovområder.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Kernelandsby i klasse 1.

Balle, foto af Ib Nicolajsen, 2018.

Geografi og bevoksning:

Den svagt faldende nordøstskråning af den store bakkekuppel, kulminerer i Ballehøj, 1 km sydsydvest for byen. Det er egnens højeste punkt, og Balle bærer derfor med fuld ret sit navn (=bakke).

Bevoksningen er stærkt fremtrædende, især i kraft af Balle Skov, der lukker mod vest, men der er også fine træer ved gårdene og en iøjnefaldende trærække mellem Eldal og Ballegård.

Bygninger og erhverv:

Byen præges af landbrug og er i dag blottet for service; den gamle skole blev ned­lagt 1960.

Vejnet:

De trafikale forhold er stort set begrænset til den meget lidt trafikerede bivej (Balle Skovvej 448). Det interne vejnets form er ugrenet og slynget. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt, mens markvejene er grusbelagte. Fortove eksisterer overhovedet ikke.

År 1974
Indbyggertal 30
Antal bygninger 3 gårde og 7 beboelseshuse med udhuse
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 0
Særkende for landsbyen Den spredte bebyggelse hæmmer indtrykket af landsby. Spredningens negative indflydelse mere end opvejes dog ved usædvanlig rigdom på trævækst og flere gode bygninger, placeret heldigt for miljøpositiv virkning.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Balle på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Balle

Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

http://www.todbjergmejlby-egnsarkiv.dk/

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.