Hårup

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Todbjerg Sogn.

Historie

I 1960 blev Hårup Skole bygget som en central skole for hele Todbjerg-Mejlby Kommune.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Storlandsby.

Geografi og bevoksning:

Landsbyen er placeret på en ret plan flade, hvor terrænet dog hæver sig svagt imod nord.

Beplantningen må som helhed vurderes som stærkt fremtrædende, hvilket dog er specielt karakteristisk for den ældre bydel. Landsbyen har en mindre dam, der dog er delvis skjult, og derfor ikke har nogen særlig betydning for landsbyens miljø.

Bygninger og erhverv:

14 gårde, 126 beboelseshuse, 5 komplekser med kombineret funktion og to offentlige bygninger, nemlig en skole og et forsamlingshus.

Vejnet:

De trafikale forhold er præget af den gennemgående bivej Mejlbyvej, der er ret stærkt trafikeret. Det interne vejnets form er grenet og slynget og har specielt i den ældre bebyggelse et stjerneformet præg. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt og fortove er ret almindelige, i form af grus- og flisefortove, specielt i den ældre bydel og langs vejen imellem de to bydele.

År 1974
Indbyggertal 450
Antal bygninger 150 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 3
Særkende for landsbyen Landsbyen virker som helhed noget rodet sammensat både med hensyn til bygningernes stilperiode og landsbyens indre form. Umiddelbart syd for og tværs igennem landsbyen forløber to højspændingsnet. Nettet, der løber igennem landsbyen er dog ikke særlig dominerende, da det forløber i den svagest bebyggede del.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler