Bendstrup

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Todbjerg Sogn.

Historie

Set fra den gennemgående vej, Mejlbyvej, virker byen temmelig åben. Det hænger sammen med, at den gamle vej gennem den (Korsvej-Clemensvej), som endnu fornemmes som bygade, nærmest løber vinkelret på Mejlbyvej, og at der er sket korte udflytninger af over halvdelen af gårde­ne.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Kernelandsby i klasse 3.

Foto af Ib Nicolajsen, 2018.

Geografi og bevoksning:

Terrænet skråner jævnt mod syd, hvor det umiddelbart uden for byen går over i det småkuperede landskab, der kendetegner den østjyske israndslinies randzone. Udsigten herimod er et positivt element i Bendstrups fysiske miljø.

Beplantningen må for landsbyen som helhed betegnes som fremtrædende, med karakteristiske trægrupper omkring bygningerne. Der er en noget uregelmæssig allé fra Mejlbyvej til Bendstrupgård.

Bygninger og erhverv:

Byen er en landejendomsby med 6 fungerende gårde i 1974, og 9 beboelseshuse. Service eller andre erhverv forekommer ikke. Tidligere fandtes to købmænd, men begge forretninger er nu nedlagt. Blandt de 3 bevaringsværdige bygninger skal fremhæves den smukke agerumlade på Bendstrupgård fra midten af 1800-tallet.

Vejnet:

De trafikale forhold er domineret af den gennemgående bivej, Mejlbyvej, mens Clementsvej og Korsvej er noget mindre trafikeret. Det interne vejnets form er ugrenet og slynget. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt, og fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 50
Antal bygninger 39 bygninger fordelt på 15 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige
Særkende for landsbyen Det fysiske miljø i Bendstrup er alt i alt jævnt. Trævæksten er et iøjnefal­dende positivt træk, men efter at Mejlbyvej omkring 1940 er brudt gennem byen, er den blevet opdelt på ubehagelig måde. Skønt vejen svinger lidt, såvel ved indkørslen som ved udkørslen, får man uvilkårligt indtryk af gennemfart, og retningen i forhold til landsbyen er et yderligere negativt element.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

http://www.todbjergmejlby-egnsarkiv.dk/

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler