Elsted Sogn

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Elsted Sogn er et sogn i Aarhus Kommune og hører under Aarhus Nordre Provsti. Elsted Kirke er sognekirke. Sognet var i 2022 hjemsted for 4.958 indbyggere, hvoraf 4.023 var registrerede medlemmer af folkekirken. Lystrup Sogn blev udskilt fra Elsted Sogn i 1990, hvorefter befolkningstallet i Elsted Sogn næsten halveredes.

Mod nord grænser Elsted Sogn op til Todbjerg Sogn, mod vest grænser sognet op til Elev Sogn. Mod syd grænser sognet op til udbrydersognet Lystrup Sogn, mens det mod vest grænser op til Hjortshøj Sogn.

Området omfatter blandt andet:

  • Elsted Skole
  • Elsted Kirke og Sognegård
  • Lystrup Idrætsanlæg

Sognets historie

Elsted kendes tilbage fra 1374 hvor byen benævntes "Elstedt Mark", senere i 1439 "Ælstet". Navnet Elsted kan dog muligvis føres tilbage til navnet "Elef" og med større sandsynlighed er bynavnet afledt af de to gamle danske ord, "ælli" og "sted".

En optegnelse fra 1787 viste at Elsted hørte ind under Havreballegårds amt. Et amt der var oprettet i 1662 og bestod af følgende tre herreder, nemlig Hasle Herred, Ning Herred og Vester Lisbjerg Herred. Havreballegårds amt blev ved en reform i 1793 nedlagt, hvilket betød at hele området kom til at indgå i Aarhus Amt.

Sognets byområder, kendetegn og vartegn

Elsted ligger højt placeret i et bakket morænelandskab, der åbner sig mod syd, hvor terrænet falder mod Lystrup og Egådalen. Den landskabelige placering opleves tydeligst nord for byen, hvor der fra det bakkede landskab er en smuk udsigt mod Aarhusbugten. Den lille tætte kirke med det karakteristiske tårn ligger hævet på en lille banke og kendetegner byens profil i det bakkede landskab. Landsbyen Elsted kan karakterises som en uregelmæssig vejforteby, og den tidligere gård- og husbebyggelse lå omkring en irregulær, fortelignende gadeudvidelse i byens nordlige del samt langs Elstedvej mod syd.

Den gamle landsby er delvist afgrænset fra de omkringliggende parcelhusområder af grønne arealer. Man oplever således stadig den gamle landsby, som en selvstændig struktur. Den gamle forte er indenfor de sidste årtier delvist bebygget med parcelhuse, men det nordlige del er endnu bevaret som en åben grønning. Det gamle gadekær er bevaret i den sydlige del. Foran kirken er der en meget fin og enkel lille plads.

Tre af de gamle gårde har bevaret deres placering i byen, og den nordligste danner en fin afslutning på byen. En stor, markant kampestenslade ligger i et fint samspil med den åbne grønning, der er den sidste ubebyggede del af den gamle forte.

Elsted by er sammensmeltet med Lystrup, og det er derfor primært i den nordlige del af sognet at der stadig forefindes landsbyidyl og udsigt til marker. Den sydlige del af sognet er præget af store villaområder samt dele af Elstedhøj bebyggelsen. Lige syd for landsbybebyggelsens ses Elsted Skole som en markant enkeltstående bebyggelse i sognet.

Befolkningsudvikling i Elsted Sogn

År Befolkning
1850 406
1901 447
1945 559
1955 696
1970 2.666
1980 6.653
1990 3.901
2000 3.889
2002 3.985
2007 4.258
2010 4.666
2015 4.988
2020 5.003
2022 4.958

Se også

Elsted Sogn på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Elsted Sogn

Kilder